BULUT YEDEKLEME HİZMET SÖZLEŞMESİ

 

Lütfen bu sözleşmeyi dikkatlice okuyunuz. Yedekleme hizmetimizden faydalanmak amacıyla bu sözleşmeyi onaylayarak, yazılımı bilgisayarınıza indirerek ya da yazılımı kullanarak, sözleşmeyi okuduğunuzu taahhüt etmişsinizdir.

 

 

1                 Taraflar

 

1.1            MakroBackup; Akse Mahallesi Nazım Hikmet Caddesi Ankaryum Rezidans Blok: A3 Daire: 56 Gebze / Kocaeli adresinde faaliyet gösteren veri yedekleme hizmeti sunan firmayı tanımlar.

 

1.2            Kullanıcı; MakroBackup bulut yedekleme hizmeti kullanımı yapan kişi, kurum veya kuruluşu tanımlar.

 

1.3            Taraflar; MakroBackup ve Kullanıcı’ yı tanımlar.

 

1.4            Taraflar; Bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

 

2                 Konu

 

2.1            MakroBackup Bulut Yedekleme Hizmeti, üyelik işlemleri, tarafların yükümlülükleri, hak ve menfaatleri, işlem açıklamaları ve sorumlulukları gibi çeşitli konuları kapsamaktadır.

 

3                 Hizmet

 

3.1            Yedeklenme işlemleri yapılacak sunucu veya bilgisayara, işletim sisteminizi otomatik bulan istemci programını indirilip, kurulumu gerçekleştirildikten sonra kullanıcı ve / veya MakroBackup yedekleme planlaması doğrultusunda, dizin, klasör, vs. eklenerek veri yedekleme hizmetinin, internet üzerinden hizmet sağlayıcı vasıtasıyla veri merkezinde uzaktan yedeklemesidir.

 

3.2            Kullanıcı’ nın satın almış olduğu aylık yada yıllık yedekleme paketlerinde üst pakete yada alt pakete geçiş yapması mümkündür.

 

3.3            Kullanıcı hizmet aldığı paket ve disk alanından daha az disk alanlı başka bir pakete geçmek isterse; ödeme yapmış olduğu tutar kadar “X” GB’lık “X” paketin süresi uzatılacaktır.

 

3.4            Tüm yedekleme işlemleri, çalışma süreçlerini aksatmadan arka planda gerçekleştirilir.

 

3.5            Standart Pakette Artımlı / Incremental yedekler günlük olarak alınır. Gün içerisinde belirli saati yoktur. Zaman aralığı tanımlanamaz. Yedeği alınacak bilgisayar / sunucunun açık olması ve internet bağlantısının aktif olması gerekir.

 

3.6            Pro Pakette Artımlı / Incremental yedekler günlük veya saat bazında alınabilir. Yedekleme zaman aralığı tanımlanabilir. Yedeği alınacak bilgisayar / sunucunun açık olması ve internet bağlantısının aktif olması gerekir.

 

3.7            Tam yedekleme (Full Backup) bulut yedekleme hizmeti ilk satın alındığında bir defa yapılır ve üzerine artımlı yedekler alınır.

 

3.8            Devam eden artımlı veya tam yedekleme işlemi tamamlanmadan bilgisayar veya sunucunun kapatılmaması, internet bağlantısının açık olması gerekir.

 

3.9            Veri dosyaları internet üzerinden AES-256 şifreleme sistemi ile şifrelenerek transfer edilmek suretiyle yedeklenir ve dosyalarınız bulut yedekleme sunucularımız üzerinde şifreli disk ve dosya sistemi üzerinde saklanır.

 

3.10         Raporlama; Hangi tarih ve saatte yedeklerinizin alındığı, yedeklemenin ne kadar zaman sürdüğü, başarılı ve başarısız yedeklemeler, yedekleme sırasında oluşan hatalar gibi birçok önemli bilgiyi alabilirsiniz.

 

3.11         Bilgilendirme; Bilgilendirme servisi sayesinde başarılı veya başarısız tüm yedekleme işlemlerinden mail ile anında haberdar olursunuz.

 

3.12         Tüm bulut yedekleme paketleri bir (1) bilgisayar veya sunucu için geçerlidir.

 

3.13         MakroBackup Bulut Yedekleme servisi sadece Windows işletim sistemi tabanlı program / yazılımları ve uygulama verilerini destekler.

 

4                 Üyelik İşlemleri

 

4.1            Kullanıcı üyelik bilgileri ve yedekleme işlemlerinde kullanılan dosya, klasör, veri, vs; MakroBackup Veri Merkezi veri tabanında tutulacak ve üyelik sonlanması itibariyle veri tabanından silinecektir.

 

4.2            Üyelik bilgileri; Kullanıcı tarafından üye olunma sırasında ve / veya sisteme giriş için gerekli bilgilerdir. Kullanıcı; sisteme giriş yaptıktan sonra üyelik bilgilerini istediği şekilde değiştirebilir. Bu bilgiler hizmet verme işlemi için temel alınacağından Kullanıcı’ nın bu bilgileri hatasız, eksiksiz ve doğru girdiği varsayılmaktadır.

 

4.3            Ücretsiz kullanım süresi olan bir (1) ay tamamlandıktan sonra üyeliğinizi bir (1) ay içerisinde yinelemediğiniz takdirde yedekleme hizmetimizi kullanamayacaksınız.

 

4.4            Ücretsiz kullanım süresi olan bir (1) ay tamamlandıktan sonraki bir (1) ay içerisinde üyeliğinizi belirli bir ücret karşılığında devam ettirdiğiniz takdirde yedekleme hizmetimizi kullanabileceksiniz.

 

4.5            Üyeliğinizi tamamladığınız an itibariyle yedekleme hizmetimizi bir (1) ay boyunca herhangi bir ücret ödemeden kullanabilirsiniz.

 

4.6            Herhangi bir iletişim yoluyla ulaşılamayan üyelikler iptal edilecektir.

 

5                 İstemci Programı

 

5.1            Yazılımın herhangi bir şekilde çoğaltılması, kopyalanması, başka yazılımlarda kullanılması, elektronik yada optik ortamda transferi, kaynak kod haline getirilmesi, programın iç işleyiş yapısını ortaya çıkarmak maksadıyla yapılacak her türlü faaliyet MakroBackup’ ın yasalardan doğan hakların ihlali, haksız fiil ve suç teşkil etmektedir.

 

5.2            Tüm telif ve yasal hakları MakroBackup’ a aittir.

 

5.3            İşletim sisteminiz ile MakroBackup Sistem entegrasyonunu otomatik olarak sağlayan program sayesinde ayar, yapılandırma, yedekleme, vb. işlemler gerçekleştirilmektedir.

 

5.4            MakroBackup; İstemci programında önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik, güncelleme ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

 

6                 Sözleşme

 

6.1            Sözleşme ile ilgili her türlü uyuşmazlıklarda Türk Hukuku uygulanır.

 

6.2            Kullanıcı’ nın üyelik işlemlerini tamamladığı an yürürlüğe girer. Ücretsiz kullanım süresi olan bir (1) ay bittikten sonraki bir (1) aylık süre zarfı boyunca üyeliğini yinelemediği takdirde herhangi bir ihtara veya ihbara gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

 

6.3            Bir (1) ay verilen ücretsiz hizmet sonrasında üyelik devam ettirilirse bile ilk kayıt olunan süre temel alınır ve sözleşme, hizmet bitimi süresine dek yürürlükte olur.

 

6.4            Kullanıcı; Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri kişi, kurum yada kuruluşa devir ve temlik edemez. Bu türden devirler sözleşme kapsamında sağlanan hakların kesilmesine neden olur ve tek taraflı sözleşme feshine sebep olur.

 

6.5            Kullanıcı; Hizmet bedelini herhangi bir nedenle kısmen veya tamamen ödememesi üzerine; kendisine yazılı bildirim ile verilen makul süreye rağmen, muaccel hale gelen hizmet bedelini halen ödemediği takdirde, MakroBackup’ ın hizmeti askıya alma, durdurma, sözleşmeyi haklı nedenle, tek taraflı olarak feshetme hakkı vardır.

 

6.6            Kullanıcı; Hizmet sözleşmesindeki maddelerde yer verilen taahhütlerine uymaması halinde her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını, MakroBackup’ ın uğrayacağı mahkeme tarafından hükmedilen zararı tazmin edeceğini, MakroBackup’ ın hizmeti durdurma, askıya alma ve / veya sözleşmeyi feshetme hakkı olduğunu kabul ve taahhüt eder.

 

6.7            Kullanıcı; Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme, üyelik sonlandırma, belirli bir zaman dilimine aktarma yada askıya alma hakkına sahip değildir. Haklı nedenler dışında hizmet iptal talebi kabul edilmesi durumunda dahi; Kullanıcı’ nın gelecek dönemlere ait hizmet bedeli kısmen yada tamamen iade talep hakkı bulunmamaktadır.

 

6.8            Kullanıcı’ nın bu sözleşme kapsamındaki hizmetleri alamaya hak kazanabilmesi, hizmet talep edebilmesi için aylık yada yıllık hizmet bedelini ödemiş olması yada ödemeyi taahhüt etmesi gereklidir. Bu koşulun gerçekleşmemesi veya sonradan gerçekleşmediğinin anlaşılması halinde sözleşme başka bir ihtara veya ihbara gerek olmaksızın geçersiz sayılır ve / veya kendiliğinden sona erer.

 

7                 Kullanıcı Sorumlulukları

 

7.1            Bu sözleşme konusu hizmetleri alırken, yasadışı aktivitelerde bulunmamayı, Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve hükümlerini, resmi mercilerin sıfat ve kararlarını ihlal etmemeyi internet ortamında izne tabi alanlara izinsiz olarak girmemeyi, vs. kabul ve taahhüt eder.

 

7.2            Veri yedekleme işlemleri içeriklerde; yasadışı aktivite içeriği, Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve hükümlerine aykırı içerik, internet ortamında yasaklı içerik, telif haklarını ihlal eden içerik,  cinsel içerik, şiddet içeriği, uyuşturucu özendirici içerik gibi her türlü yasadışı ve suç unsuru belirten içeriği yüklememeyi kabul ve taahhüt eder.

 

7.3            İstemci programını, sözleşme hükümlerine uygun olarak kullanmayı, devir etmemeyi, kabul ve taahhüt eder.

 

7.4            Aldığı hizmetle ilgili soru, öneri, şikayet ve sorunları e-posta veya telefonla bildirmelidir.

 

7.5            Kendisine tahsis edilen “X” GB kotayı doldurması halinde hizmet almaya devam eder ancak kapasite aşımı dolayısıyla daha fazla veri yedekleme yapamaz.

 

7.6            Verilerin düzenli aralıklarla yedeklenmesi seçilecek paket dahilinde kullanıcı ve / veya MakroBackup sorumluluğundadır.

 

7.7            MakroBackup; Sözleşme süresi içinde Kullanıcı’ ya tahsis ettiği e-posta adresine mesaj, bilgi, yazı, ihtar, ödeme bildirimi, vs. gönderebilir. Kullanıcı söz konusu postaların alınmadığı yada kendisine ulaşmadığı iddiasında bulunamayacağı gibi söz konusu iletilerin gönderdikleri tarihten bir (1) gün sonra yasal anlamda tebliğ etmiş sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

7.8            Veri yedekleme hizmeti dahilinde barındırdığı tüm dosya ve dokümanlardan, web sitesi ve e-posta hizmetleri ile kullanacağı ve faydalanacağı tüm işlemlerden kendisi sorumlu olduğunu, söz konusu veri, bilgi ve beyanların yasalara aykırılığından doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluğu kendisi karşılamayı kabul ve taahhüt eder.

 

7.9            Üyelik bilgilerini kaybetme yada başka kişilerce öğrenilmesi durumunda konuyu derhal MakroBackup’ a bildirilip yeni şifre temin edilmedikçe, bu hesaptan yapılan işlemlerden MakroBackup’ ın herhangi bir sorumluluğunun olmayacağı ve Kullanıcı sorumluluğunda olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

8                 MakroBackup Sorumlulukları

 

8.1            Sözleşmeden doğan sorumluluğu her halükarda kullanıcı tarafından ödenen hizmet bedeli ile sınırlı olup, Kullanıcı’ nın ortaya çıkabilecek kar, zarar, vs. hiçbir halde sorumlu değildir.

 

8.2            MakroBackup kaynaklı oluşacak sorunlara mesai saatleri içerisinde e-posta, telefon yada uzaktan erişim sağlanarak en kısa sürede destek verilecektir.

 

8.3            Kullanıcı kaynaklı yada mücbir sebeplerden ötürü oluşacak sorunlar haricinde yedekleme yaptığınız verilerinize erişimi taahhüt eder.

 

8.4            Kullanıcı’ nın talep ettiği veri yedekleme alanının sağlanmasını temin etmekle yükümlüdür.

 

8.5            Kullanıcı’ nın üyelik işlemleri tamamlanıp onaylanması yada ödeme işlemlerini gerçekleştirdikten sonra IP numarası, port numarası, istemci adı, şifre, vs. çeşitli bilgiler kullanıcıya iletilmesi ve hizmeti kullanıma açması ile yükümlüdür.

 

8.6            Kullanıcı üyelik bilgilerini; Herhangi bir kurum, kuruluş, kişi, merci, vs. kullanmama, dağıtmama ve paylaşılmamasını kabul ve taahhüt eder.

 

8.7            Verilerin düzenli aralıklarla yedeklenmesi seçilecek paket dahilinde kullanıcı ve / veya MakroBackup sorumluluğundadır.

 

9                 Sorumluluk Yüklenmeyecek Haller

 

9.1            Mücbir Sebepler: Taraflar’ dan kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş ancak edimlerin yerine getirilmesine engel nitelikte bir durum olması kaydıyla aşağıda belirtilen haller mücbir sebep halleri olarak kabul edilir.

 

9.2            MakroBackup; Sunucu, bilgisayar, ağ, internet, Telekom, yazılım,  donanım, altyapı, fiziki ve siber saldırı, lokasyonda meydana gelecek elektrik, yangın, soğutma, hırsızlık, doğal afet, salgın hastalık, vs. kullanıcı kaynaklı yada mücbir sebeplerden ötürü oluşacak sorunlardan sorumlu değildir.

 

10              Ücret

 

10.1         Verilerin düzenli aralıklarla yedeklenmesi seçilecek paket dahilinde kullanıcı ve / veya MakroBackup sorumluluğundadır.

 

10.2         Kullanıcı; Hizmet bedeli herhangi bir nedenle kısmen veya tamamen ödemediği takdirde, hizmet süresinin kalan dönemine ilişkin hizmet bedelinin tamamı muaccel hale gelir.

 

10.3         Hizmet bedelleri aylık veya yıllık olarak disk alanına göre paketler halinde makrobackup.com sitemizde sunulmuştur.

10.4         Belirtilen fiyatlara KDV dahil değildir, Faturada ayrıca ilave edilecektir.

 

10.5         MakroBackup önceden haber vermeksizin fiyatlar ve tarifeler üzerinde ileriye dönük olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Kullanıcı işbu değişiklikler konusunda şimdiden oluşabilecek değişiklikleri kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

11              Teknik Destek

 

11.1         Kullanıcı; Alınan hizmet ile oluşan soru, tavsiye, şikayet, bildirim, vs. belirtilen e-posta adresi yada telefon numarasıyla iletişime geçmelidir.

 

11.2         Destek için iletişim bilgileri; E-posta: info@makrobackup.com , Telefon Numarası: 0850 302 94 84

 

11.3         Kullanıcı’ ya e-posta, telefon yada uzaktan erişim sağlanarak mesai saatleri içerisinde en kısa sürede destek verilip çözüm üretilecektir.

 

12              İletişim Bilgileri

 

Internet Adresi: www.makrobackup.com

 

E-posta: info@makrobackup.com

 

Telefon Numarası: 0850 302 94 84

 

Adres: Akse Mahallesi Nazım Hikmet Caddesi Ankaryum Rezidans Blok: A3 Daire: 56 Gebze / Kocaeli